Het PauwR Preventie Programma

is ontwikkeld, om de werkgever te ontzorgen in de mentale gesteldheid van werknemers.

Werknemers

Als werkgever heb je te maken met werknemers, sommige zijn gelukkig en zeer tevreden, en anderen worstelen met een bepaalde weerstand of ontevredenheid. Wanneer dit ongenoegen blijft door woekeren gaat het vaak niet het gewenste resultaat opleveren. Demotivatie neemt snel de overhand en kan tot sfeer bederving, ziekteverzuim of zelfs langdurige uitval resulteren.

Hoe zou het voor je zijn, wanneer we preventief te werk gaan?

Dat betekent dat we ongenoegen, psychosociale arbeidsbelasting en het ziekteverzuim bij werknemers maximaal gaan voorkomen, en wordt het “achteraf genezen” tot het minimum beperkt.

Precies dat!

Medewerkers in een veilige sociale omgeving, werken met meer plezier, zijn efficiënter en melden zich minder vaak ziek.

Voor de organisatie betekent dit gemotiveerde en effectieve medewerkers en een besparing op ziekteverzuim.

Win-win situatie!

Alle werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. De aanpak op ongewenste handelingen, zoals o.a. seksuele intimidatie of pesten, worden vastgelegd in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Het PauwR Preventie Programma is ontwikkeld, om de werkgever hierin te ontzorgen.

Met dit complete programma is je bedrijf, naast een trainings- en coachingsaanbod, ook voorzien van een vertrouwelijk persoon:

 

Trainingen

PauwR Coaching en Trainingen biedt (NLP) trainingen aan.

Deze trainingen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling, communicatie en bewustwording van het onderbewuste.

Onderwerpen als het communicatiemodel, rapport, 4 staps leerproces, positieve communicatie, doelstelling en doelstemming, metaprogramma’s waardoor je jezelf en ook de ander beter leert begrijpen, en nog veel meer komt aan de orde.

Coaching

Naar behoefte biedt het PauwR Preventie Programma persoonlijke coaching aan werknemers, het management team en directie, waarbij o.a. doelen worden gesteld, methodes om de doelen effectief te bereiken worden aangereikt, zelfvertrouwen vergroten, veranderen van belemmerende overtuigingen, oplossingsgericht coachen, etc, etc.

Werknemers kunnen zich melden bij desbetreffende HR/ MT/ directie om na goedkeuring het traject te starten.

Vertrouwelijk persoon

– zorg ik voor een laagdrempelig contact met werknemers om toegankelijkheid met mij als vertrouwelijk persoon te optimaliseren

–  help ik medewerkers met doorverwijzing naar professionele hulpverleners indien nodig
–  signaleer en analyseer ik voorvallen en adviseer het management team

–  ben ik telefonisch bereikbaar voor werknemers
–  publiceer ik over het aantal en de aard van de meldingen in een jaarrapportage aan het management team

–  zal ik de werknemer met PSA melding of klacht opvangen, begeleiden en adviseren

Denk je nu,

“Dit PauwR Preventie Programma lijkt me wel wat voor mijn bedrijf!”

Neem dan geheel vrijblijvend contact met me op, zodat we kunnen bekijken hoe het af te stemmen op de behoefte in jouw bedrijf.

Een afspraak maken?

Neem gerust contact op